Om Kronsteingruppen

Kronsteingruppen er regionens største leverandør av entreprenørtjenester og byggevarer. Hovedkontoret ligger på Sortland, med datterselskaper i Harstad, Hadsel, Kvæfjord og Evenskjer, i tillegg til på Sortland. 

Vi leverer entreprenørtjenester til både det private og offentlige markedet og er totalleverandør av nybygg og anleggsarbeid. I tillegg rehabiliterer vi nærings-eiendommer og driver med eiendomsutvikling.

Våre kunder får en partner med lokal ekspertise og nettverk, som tar sitt samfunnsansvar alvorlig og støtter opp om lokale saker. Samtidig evner vi å ta på oss selv de største og mest utfordrende prosjektene gjennom samarbeid i gruppen. Det beste fra begge verdener!

Les mer om våre datterselskaper her.

Våre verdier

STOLTHET – Vi skal være stolte av det vi gjør, og ordne opp etter oss om vi gjør feil. Vi skal være en seriøs partner og levere arbeid av høy kvalitet.

ENGASJEMENT – Vi skal bry oss om hverandre og jobben vi gjør. Vi skal lete etter gode løsninger, være fremoverlente og opptatt av innovasjon.

TRYGGHET – Vi skal være et trygt valg for våre kunder, ærlige og pålitelige. Våre ansatte skal være trygge på jobb.

INKLUDERING – Vi skal ta vare på hverandre og bygge team. Alle skal med! Det skal være høyt under taket, og lov med ulike meninger og synspunkter.

 

Våre bærekraftsmål

Kronsteingruppen skal være et trivelig, trygt og inkluderende sted å arbeide, med fokus på fremtiden.

Kronsteingruppen skal bidra til gode liv, og bygge varige bygg og infrastruktur for lokalsamfunnet. 

Innen 2025 skal alle våre prosjekter ha elementer av gjenbruk.

Kronsteingruppen skal redusere vårt Co2-avtrykk med 20% innen 2025.