Om Kronsteingruppen

Kronsteingruppen er regionens største leverandør av entreprenørtjenester og byggevarer. Hovedkontoret ligger på Sortland, med datterselskaper i Harstad, Hadsel, Kvæfjord og Evenskjer, i tillegg til på Sortland. 

Vi leverer entreprenørtjenester til både det private og offentlige markedet og er totalleverandør av nybygg og anleggsarbeid. I tillegg rehabiliterer vi nærings-eiendommer og driver med eiendomsutvikling.

Våre kunder får en partner med lokal ekspertise og nettverk, som tar sitt samfunnsansvar alvorlig og støtter opp om lokale saker. Samtidig evner vi å ta på oss selv de største og mest utfordrende prosjektene gjennom samarbeid i gruppen. Det beste fra begge verdener!

Les mer om våre datterselskaper her.