Våre ansatte

Torgeir Arntsen

Torgeir Arntsen

Administrerende direktør

Mobil: 959 35 547
E-post: tar@kronstein.no

Oddbjørn Toften

Oddbjørn Toften

Arbeidende styreleder og forretningsutvikler

Mobil: 951 94 961
E-post: oto@kronstein.no

Kristian Eilertsen

Kristian Eilertsen

Økonomidirektør

Mobil: 95117347
E-post: kei@kronstein.no

Anne Reinsnes

Anne Reinsnes

HR sjef

Mobil: 951 94 966
E-post: ar@kronstein.no

Signe Ringstad

Signe Ringstad

Markeds- og kommunikasjonssjef

Mobil: 955 26 592
E-post: sri@kronstein.no

Arnt-Hugo Nilsen

Arnt-Hugo Nilsen

IKT leder

Mobil: 909 71 514
E-post: ahn@kronstein.no

Kim Vevle

Kim Vevle

Regnskapssjef

Mobil: 97046669
E-post: kve@kronstein.no

Stig Vestli Jørgensen

Stig Vestli Jørgensen

IKT driftsansvarlig

Mobil: 951 94 972
E-post: sjo@kronstein.no

Yvonne Lolita Walter

Yvonne Lolita Walter

HR medarbeider

Mobil: 996 28 919
E-post: ywa@kronstein.no

Torhild Lorentsen

Torhild Lorentsen

HR medarbeider

Mobil: 928 01 644
E-post: tlo@kronstein.no

Siv Kristoffersen

Siv Kristoffersen

HMS & KS-ansvarlig

Synnøve Anita Østingsen

Synnøve Anita Østingsen

Regnskapsansvarlig

Mobil: 951 94 964
E-post: syo@kronstein.no

Grethe Sivertsen

Grethe Sivertsen

Regnskapsansvarlig

Mobil: 951 94 965
E-post: gsi@kronstein.no

Marita Pedersen

Marita Pedersen

Lønn- og regnskapsansvarlig

Mobil: 951 94 963
E-post: mpe@kronstein.no

Eli Dimmeldal

Eli Dimmeldal

Regnskapsansvarlig

Mobil: 909 41 477
E-post: edi@kronstein.no

Ole-Johan Rasmussen

Ole-Johan Rasmussen

Regnskapsansvarlig

Mobil: 901 81 459
E-post: ojr@kronstein.no

Ingrid Knoph

Ingrid Knoph

Prosjektleder

Mobil: 480 17 324
E-post: ikn@kronstein.no

Christine Pettersen

Christine Pettersen

Lærling kontor- og administrasjon

Mobil: 951 94 970
E-post: cpe@kronstein.no

Kronstein produksjon

Tor-Halvard Gregersen

Tor-Halvard Gregersen

Direktør Kronstein Produksjon

Mobil: 951 94 991
E-post: thg@kronstein.no

Katja Olsen

Katja Olsen

Controller

Mobil: 951 94 994
E-post: kol@kronstein.no

Oddgeir Johnsen

Oddgeir Johnsen

Prosjektleder

Mobil: 926 88 418
E-post: ojo@kronstein.no