Med over 55 års erfaring

Det var mange som spådde selskapet en kort levetid i en knallhard bransje, da grunnleggerne Oddmund Pedersen og Sverre Jensen satset på eget firma. Den første hundrelappen ble investert i et målband. Nå, over 55 år senere, har målbandet blitt til et anerkjent og mangfoldig konsern innen entreprenørtjenester og byggevarer med 275 ansatte.

De to pionerene skaffet seg erfaring på hver sin kant. Oddmund jobbet som tømrer og snekker, Sverre som jernbinder og murer.  Det var betongarbeid som skulle bli Sverres spesiale innen byggfaget. Etter å ha skolert seg innen faget, jobbet han som bas, og senere som ansvarlig leder på bygg og anlegg fra 1955. Han var den første av de to kompanjongene som fikk ansvarsrett.

Oddmund jobbet hos byggmestrene Johnsen & Elvenes frem til 1956. Året etter ble han godkjent som ansvarshavende i Sortland bygningsdistrikt. Da begynte han som frilanser, og jobbet som forskalingssnekker, men utførte også innredningsarbeider og finsnekring. Det var under arbeid på Vesterålen Kraftlags nye lager- og verkstedbygg på Sortland de to traff hverandre på samme byggeplass første gang.

2 bilder av en mann i hver
"Anbud. Sortland Røde Kors ønsker anbud på råbygget for sykestue i Sortland. Byggevolum ca. 5000 kbm. Interesserte anbrydere melder seg til undertegnede innen 30. april. Siviling K. RAVLO, Narvik"  Bildet viser byggingen av Røde Kors Sykehjem i 1965 og representerer starten på historien til Sortland Entreprenør.

Bildet viser byggingen av Røde Kors Sykehjem i 1965 og representerer starten på historien til Sortland Entreprenør.

Oddmund reiste etter hvert til hovedstaden for å skaffe seg utdannelse. Etter endt skolegang ved Oslo elementærtekniske skole i 1960-61 tok han svennebrev og håndverkerbrev i tømrerfaget.

Våren 1965 så Sverre og Oddmund hver for seg en annonse i lokalavisa der det ble lyst ut anbudskonkurranse for bygging av ny sykestue på Sortland. De ble enige om å legge inn et anbud i fellesskap. Tre dager senere gikk fristen ut. De brukte tida godt, til å sondere, beregne, kalkulere og dobbeltsjekke tallene. De fikk oppdraget til en verdi av halvannen million kroner, men mange i bransjen spådde at det personlige selskapet Pedersen & Jensen ville få et kort liv, og at det første prosjektet ville bli det siste.

Men de leverte varene. Duoen løste ikke bare oppgaven med glans, de gjorde det med en slik faglig overbevisning at firmaet fort ble markedsledende – og det personlige selskapet Pedersen & Jensen vokste. Dette ga grunnlag for videre satsing under navnet Sortland entreprenørforretning AS, som igjen skjøt knopper i form av nye selskap og virksomheter og ble til konsernet SE-gruppen.

I 2020 byttet konsernet navn til Kronsteingruppen. Endringen kom som en følge av at konsernet var vokst ut over Sortlands grenser hvor det hele startet, og i dag eier selskaper i Harstad, Hadsel, Evenskjer og Kvæfjord, i tillegg til på Sortland. Det nye navnet og konsernstrukturen skal gi rom for videre vekst og utvikling i årene som kommer.

Stolthet og engasjement, har sammen med kvalitet, vært sentrale verdier siden vi startet virksomheten i mai 1964.