Sortland Entreprenør skal bygge det nye lakseslakteriet for Holmøy Maritime

9. mars 2022

Fredag 4.mars signerte Sortland Entreprenør AS kontrakt med Holmøy Maritime AS på totalentreprisen for bygging av deres nye lakseslakteri på Liland utenfor Sortland. Prosjektet vil bli det største i både Sortland Entreprenørs og Kronsteingruppens historie, med en total verdi på nesten 500 mNOK.

Kristian Eilertsen (Finansdirektør Kronsteingruppen AS), Børge Holm (Daglig leder og prosjektleder Holmøy Produkter AS), Johan Mølbach-Thellefsen (Advokat i Advokatfirmaet Dehn DA), Ola Helge Holmøy (Daglig leder Holmøy Holding), Kay Arne Nygård (Daglig leder Holmøy Maritime), Roger Simonsen (Daglig leder Eidsfjord Sjøfarm), Andreas Einejord (Daglig Leder Sortland Entreprenør AS) og Lars Langø (Prosjektleder Sortland Entreprenør AS).

 

Storsatsning fra Holmøy

Realiseringen av prosjektet vil være den største enkeltinvesteringen Holmøy Maritime AS har gjort så langt. Resultatet vil bli et høyteknologisk lakseslakteri som i stor grad styres av roboter og automatikk.

– Etableringen vil i tillegg føre med seg mellom 60 og 70 helårsarbeidsplasser og bidra enormt til verdiskapningen i Vesterålen og Sortland. Det sier Børge Holm, som er daglig leder og prosjektleder i Holmøy Produkter AS.

Det største prosjektet i Sortland Entreprenørs historie

Lakseslakteriet har en total verdi på nesten en halv milliard, og vil bli det største prosjektet i både Sortland Entreprenørs og Kronsteingruppens nesten 60 års lange historie. Nest størst er Kulturfabrikken på Sortland som selskapet overleverte til Sortland Kommune i 2014.

Prosjektet omfatter 3 bygg; et lakseslakteri med administrasjonsdel, et lagerbygg og en tankfarm. I tillegg kommer tilhørende utenomhusområder. Bygget er tegnet av Snøhetta, som også vil delta videre som arkitekt i prosjektet. Prosjektet har et totalt bruttoareal på ca. 16.315 m2 BTA fordelt på de tre byggene, og skal ligge på en allerede ferdig utfylt sjøfylling. Byggene vil oppføres i stål bæresystem, hulldekke som etasjeskiller og sandwich yttervegger kledd i aluminium.

Planlagt oppstart for byggingen er mars/april 2022, og bygget skal stå ferdig våren 2024.


Skisse: Snøhetta

3 utvelgelseskriterier

Holmøy Maritime har lagt spesiell vekt på gjennomføringstid, prinsipper for gjennomføring av prosjektet samt godt samarbeid når de nå har landet på valg av entreprenør.

– Vi har hatt et svært godt samarbeid med Sortland Entreprenør gjennom hele denne prosessen, og vi har stor tiltro til at vi sammen vil kunne lande et godt prosjekt. I tillegg er det ikke til å legge skjul på at vi er glade for at det ble en lokal leverandør som stod igjen til slutt, sier Børge Holm.

Lokal verdiskapning i fokus

Oppdraget skal utføres som totalentreprise og prosjektledere vil være Lars Langø og John Helge Wallstad Falch for Sortland Entreprenør. Arbeidet med prosjekteringen og avtaleinngåelser med underentreprenører starter førstkommende mandag. Det er imidlertid allerede klart at Kai og Anlegg Entreprenør AS skal utføre deler av betongarbeidet på prosjektet.

– Vi setter selvsagt stor pris på at et selskap som Holmøy Maritime bevisst velger en lokal leverandør til dette prosjektet, og med det sikrer at den totale verdiskapningen tilkommer regionen. Det sier daglig leder i Sortland Entreprenør Andreas Einejord.

Skisse: Snøhetta