Sikter mot Vesterålens første BREEAM In-Use bygg

9. oktober 2023

Når vi pusser opp våre kontorlokaler i 2. etasje i Markveien 18 på Sortland er det med fullt fokus på bærekraft. – Målet i prosjektet er høy grad av gjenbruk samt redusert energiforbruk og miljøbelastning, sier Finansdirektør Kristian Eilertsen.

Internasjonal miljøsertifisering

Det er Sortland Entreprenør som står for renoveringen av bygget, og prosjektleder Marit Anette Eilertsen opplyser om at det vil søkes om sertifiseringen BREEAM In-Use (BIU) når prosjektet står klart våren 2024.

BREEAM In-Use er et internasjonalt miljøsertifiseringssystem for eiere og forvaltere med ambisjoner om å redusere miljøbelastninger i eksisterende næringsbygg og boliger. Dersom bygget blir BIU sertifisert vil det bli det første i sitt slag i Vesterålen.

– Vi gjør aktive valg som skal rigge oss for å oppnå høyest mulig miljøscore når vi søker om BIU sertifiseringen, blant annet ved å velge produkter som leveres med Breeam standard. Så må en ekstern revisor evaluerte miljøytelsen og se om vi kommer gjennom nåløyet, sier Marit.

Høyteknologisk ventilasjonssystem og energibrønner til oppvarming

Bygget vil få et flunkende nytt behovsstyrt ventilasjonssystem som sparer energi ved å bruke sensorer til å optimalisere luft og varme til der folk oppholder seg.

– Kontorer og møterom hos norske virksomheter står tomme opptil 70 prosent av tiden, da er det lite energieffektivt å gi full gass på ventilasjon. I tillegg tok vi høyde for økt energibehov da vi gravde energibrønner under byggingen av XL-BYGG Sortland, noe som vil dekke en stor del av oppvarmingsbehovet for kontorlokalene våre, sier Kristian.

Høy grad av gjenbruk

I tillegg til nytt ventilasjons- og oppvarmingssystem er det høy fokus på gjenbruk av materialer i prosjektet.

– Det som er veldig spesielt med dette prosjektet er at vi ønsker å bruke så mye som mulig av de eksisterende materialene på nytt igjen i stedet for å kaste og sette inn nytt. Det er ikke nødvendigvis verken billigere eller mindre arbeidskrevende, og fordrer at vi tenker nytt og kommer opp med smarte løsninger, sier prosjektleder Marit.

Blant annet skal glassfrontene på kontorene males og gjenbrukes, de fleste vegger blir beholdt som de er med et strøk maling, og led-spotter og led-belysning plukkes ned og gjenbrukes igjen.

Godt arbeidsmiljø for våre ansatte

Finansdirektør Kristian Eilertsen sier at motivasjonen bak oppussingen er å skape et bedre arbeidsmiljø for alle ansatte i Kronsteingruppen.

– Kantina, eller selve «storstua» vår på Sortland, hadde dårlig akustikk og behov for modernisering. Det samme gjelder den tilknyttede kjøkkenløsningen. Det er viktig for oss å ha en god arena hvor vi kan samle alle våre ansatte, enten det være seg til felles lunsj, personalmøter eller andre sosiale tilstelninger. I tillegg kan lokalene lånes av våre ansatte og er hyppig brukt til både dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdagsfeiringer sier Kristian.

– I tillegg vil alle kontorene moderniseres og det blir lagt teppegulv for å bedre akustikk og innemiljø. Når våre nye lokaler står klare i første halvdel av 2024 vil hele Markveien 18 bli skofri sone sier han.