SE-gruppen bytter navn til Kronsteingruppen

11. november 2020

Onsdag 11.november klokken 12.00 ble alle de ansatte i SE-gruppen AS og deres datterselskaper orientert om at konsernet fra og med i dag bytter navn til Kronsteingruppen.

Det gjør vi fordi vi er vokst ut over Sortlands grenser hvor det hele startet, og i dag eier selskaper i Harstad, Hadsel, Evenskjer og Kvæfjord, i tillegg til på Sortland. Det er viktig for oss at alle våre datterselskaper føler at de hører hjemme og er likestilte i konsernet, og da må også navnet vårt gjenspeile det. Det sier Torgeir Arntsen, administrerende direktør i Kronsteingruppen.

Inspirert av gammel steinhuggertradisjon

Det nye navnet er hentet fra gammel steinhuggertradisjon. Kronsteinen er den siste og øverste steinen som plasseres i en bro eller bue av stein. Kronsteinen bærer ingen vekt, men bringer i stedet balanse til konstruksjonen.

Det synes vi er et fint bilde på oss som organisasjon, sier Torgeir. Det er nemlig ute i driftsselskapene verdiene skapes. I entreprenørene og i XL-BYGG butikkene. Det er der vi møter våre kunder og der vi har vår omsetning. Uten dem hadde det heller ikke vært noe konsernselskap. Vi er veldig bevisst på at vår rolle i konsernselskapet er å støtte våre datterselskaper, hjelpe dem å nå sine mål og bidra til at de ulike selskapene spiller hverandre gode.
I tillegg passer jo navnet veldig bra til et selskap i bygg- og anleggsbransjen. Det er ikke til å stikke under en stol at vi ble litt overasket da vi så at dette navnet faktisk var ledig, både i foretaksregisteret og som domene, sier Torgeir.

Alle entreprenørselskapene får ny logo og profil

Prosessen ble startet på bakgrunn av at noen av entreprenørselskapene i Kronsteingruppen ytret et ønske om å oppdatere sin logo og grafiske profil. I noen av selskapene stammet logoen helt tilbake til året de ble stiftet, og var moden for en modernisering.

Med en ny generasjon ledere i driftsselskapene, hvor flere av dem ønsket seg et nytt grafisk uttrykk, ble det naturlig å samle trådene og se på hele konsernet i fellesskap. Målet vårt var å skape en konsernstruktur som passer til alle våre selskaper både i dag og i fremtiden, og som gir oss rom for videre vekst og utvikling, sier Torgeir.

Torgeir Arntsen, Administrerende direktør i Kronsteingruppen.

Lokale selskaper, men del av en større familie

Alle de 5 entreprenørselskapene som er eid av Kronsteingruppen (Sortland Entreprenør, Harstadbygg Entreprenør, Harstadbygg Bolig, Kai og Anlegg Entreprenør og ByggTeam Hadsel) beholder sitt navn men har fått modernisert sin logo og grafiske profil. I prosessen har man også klart å finne en familielikhet mellom de ulike entreprenørene og de har fått felles skrifttype. Men ut over det fortsetter og driftes selskapene akkurat som før.

Vår strategi har hele tiden vært å utvikle selskaper med en sterk lokal forankring, som hver og en bidrar positivt i sitt eget lokalmiljø, sier Torgeir.

Utviklet i samarbeid med lokalt reklamebyrå

Prosessen har vært ledet av Kronsteingruppens markeds- og kommunikasjonssjef Signe Ringstad. Anew i Harstad ble etter en evalueringsrunde valgt som merkevarebyrå, og har stått for utviklingen av den nye grafiske profilen.

Det er viktig for oss å handle lokalt når vi kan, så vi var veldig glade for å finne et selskap her i Hålogaland med riktig kompetanse og som vi hadde god kjemi med. Og etter en svært hektisk og spennende prosess kan vi ikke annet enn å si oss godt fornøyd med resultatet, sier Torgeir.