Kronsteingruppen publiserer vår første bærekraftsrapport!

25. september 2023

Kronsteingruppen tar konkrete grep for å bli grønnere. – Vi ønsker å ta vår del av ansvaret, og ta en aktiv rolle i det grønne skiftet, sier administrerende direktør Torgeir Arntsen. Med god hjelp fra BDO er vi kommet godt i gang med arbeidet, og publiserer nå vår første bærekraftsrapport.

Det var tilbake i 2021 at vi tok et aktivt valg, og startet arbeidet med å utarbeide en egen bærekraftsstrategi for Kronsteingruppen.

– Det var ei unison beslutning i ledergruppa. Vi i bygg- og anleggsbransjen spiller en nøkkelrolle, spesielt for å få ned klimautslippene. Samtidig ønsket vi å være i forkant av offentlige krav og spille en aktiv rolle. Vi er i en bransje som har en vei å gå og et stort arbeid foran oss, men man må begynne et sted. Hvis du ikke begynner, så skjer det ingenting, sier Torgeir Arntsen.

På lag med BDO

Med på laget fikk vi BDO, og bærekraftsrådgiver Mats Wiik, som de siste årene hjulpet mange kunder med bærekraftsarbeidet. Han er både imponert og begeistret for hvordan Kronsteingruppen jobber med bærekraft.

– Jeg falt mest av alt for mottoet deres «Folk er alt». Kronsteingruppen ønsker å skape gode arbeidsplasser og trygge oppvekstmiljøer. De ser at menneskene er det viktigste og har en genuin interesse i å ta vare på dem som er rundt oss, sier Mats Wiik.

Ansatte prosjektleder med særskilt ansvar for bærekraft

En god strategi er steg 1, mens steg 2 er rapportering. Vi så raskt at å utarbeide en bærekraftsrapport var omfattende arbeid, og høsten 2022 ble Ida Martinsen ansatt med bærekraft og bærekraftsrapportering som særskilt ansvarsområde.

– Vi er ennå ikke pålagt rapportering, men vi har i år levert fra oss den første bærekraftsrapporten. Det har vært et omfattende arbeid, men gir oss verdifull innsikt, og bidrar til å identifisere våre muligheter i det grønne skiftet. Den gir også omgivelsene våre mulighet til å følge med på det vi gjør, sier Ida Martinsen.

Konkrete mål og tiltak

I rapporten står det en full beskrivelse av dagens status, og med konkrete mål og tiltak som skal være gjennomført til fastsatt tid.

– Bærekraftsrapporten viser at vi mener alvor med arbeidet. Her har vi lagt alle kortene på bordet og viser omgivelsene våre om hva vi gjør, og hvorfor vi har valgt som vi gjør. Den forteller om avtrykket vi har, og hvor det er vi kan sette inn støtet for å ha en positiv effekt på bærekraft, forteller Martinsen.

Bærekraft er mye mer enn miljø og klima

Gjennom arbeidet med bærekraft er vi også blitt mer oppmerksomme på at bærekraft er mye mer enn miljø og klima. For oss er det ekstra viktig å skape gode levevilkår i våre lokalsamfunn – både gjennom å bygge gode og varige bygg, støtte opp om lokale saker som skaper bolyst og ikke minst gjennom å ta vare menneskene som arbeider hos oss.

– To av verdiene våre er trygghet og inkludering. Det skal være trygt å gå på jobb hos oss, og kundene skal være trygg på at de kan velge oss. Vi skal ha gode pensjons- og forsikringsordninger og vi skal ta vare på folka våre, både i de lokalsamfunnene vi er i og gjennom å skape en god bedriftskultur, sier Torgeir Arntsen.

Les bærekraftsrapporten vår her