Bli med Rolf i Kai og Anlegg Entreprenør på jobb!

9. februar 2024

Rolf Kristian Pedersen er anleggsleder og medeier i Kai og Anlegg entreprenør, og har hele 49 års erfaring fra byggebransjen med seg på jobben hver dag. Onsdag 7. februar monterte gjengen i Kai og Anlegg nye ladetårn for elektrisk fergeforbindelse mellom Lødingen og Bogenes – og vi fikk henge med Rolf på jobb!

Om prosjektet

Kai og Anlegg Entreprenør (KAE) har oppdraget med å etablere infrastruktur for elektrisk lading på fergesambandet Lødingen-Bogenes for Siemens og Torghatten Nord. I dette inngår blant annet grunn- og betongarbeid, montering av teknisk bygg og trafo samt bygge fundamenter til og montere ladetårn og fortøyningsterminaler.

Fundamentene i betong ble ferdigstilt i sommer, og denne onsdagen skal tilhørende ladetårn og fortøyningsterminaler monteres. Finnsnes Dykk og Anlegg stiller med hybridservicefartøyet FDA Mimmi og mannskap for heising og frakt, mens KAE står for prosjektledelse, klargjøring og montering.

Rolf og Knut tar en flirfull kaffekopp før oppstart.

Sikker jobbanalyse og oppstart

Dagen til Rolf starter med å hente en utstyrs- og avfallshenger fra Sortland. Det er mye emballasje som skal fjernes i dag, og hver bit skal til Reno-Vest etter endt arbeidsdag. Deretter fraktes hengeren til Lødingen, før gjengen samles til oppstartsmøte på Rødholmen i Lødingen klokken 08.00.

Her gjennomgår prosjektleder Jakob dagens brief, gjør en sikker jobb analyse (SJA) og kontrollerer dagens arbeidsplass – mens gutta følger med og tar dagens sikkert tredje kaffekopp i medbragt termokrus. Deretter er det lasting av tårn og fortøyninger om bord på FDA Mimmi i tett snødrev. Det er ikke småtteri som skal flyttes og monteres i dag – tårnet er nemlig nesten 16 tonn, mens fortøyningene er på ca. 8 tonn hver.

Arbeidsoppgavene til Rolf er mange og varierte – alt fra å fjerne emballasje eller snø, koordinere med underentreprenør, følge med at alle HMS krav er ivaretatt og komme med gode råd underveis i prosessen.

Montasje Lødingen

Gjengen får alt trygt om bord på båten, frakter det til fergekaien og fortøyer der. På fergekaia må det fjernes snø fra fundamentene, fjernes is fra bolter og skruer og klargjøres for montering. I tillegg må en lyktestolpe demonteres for å sikre fri tilgang for kranen.

Dagen er nøye planlagt, og all løfting av de tunge gjenstandene og montering må skje mellom fergeavgangene. Det er nemlig ikke tilrådelig å gjøre dette arbeidet i bølgene som oppstår når MF Hamarøy går forbi. Lunsj og kaffe inntas derfor når man har et ledig øyeblikk «mellom slagene».

God stemning

Arbeidet flyter på sømløst utover dagen og samarbeidet mellom KAE og Finnsnes Dykk og Anlegg fungerer veldig fint. Eventuelle utfordringer løses underveis, og det veksles mellom seriøst målrettet arbeid og latter og god stemning i ledige øyeblikk.

Både tårn og fortøyninger kommer trygt på plass, og spesielt artig er det å se «nerdeøyeblikket» når koblingen på det svære ladetårnet heises ned over boltene på fundamentet – etterfulgt av jubel fra hele gjengen – og deretter raske hender som fester muttere mens ferga nærmer seg.

 

Tusen takk til Rolf og hele resten av gjengen i KAE for at vi fikk et innblikk i deres arbeidshverdag!

Fakta om Rolf:

  • Født i 1961, er gift og har 3 barn.
  • 49 års erfaring fra byggebransjen.
  • Startet som hjelpearbeider i sommerjobb og har gått gradene via betongarbeider, formann, anleggsleder og prosjektleder. Han var også daglig leder i Kai og Anlegg mellom 2008 og 2017.
  • I 1993 kom han inn på eiersiden i Kai og Anlegg, og er i dag en av 3 lokale eiere, sammen med Kronsteingruppen AS som eier 54% av selskapet.
  • Det siste året har Rolf på eget ønske gått fra prosjektleder til en rolle som anleggsleder. Da får han holde på med det han synes er aller artigst – nemlig å følge opp produksjonen ute på byggeplass!