Entreprenørtjenester og byggevarer i Midtre Hålogaland

ansatte i konsernet

MNOK omsetning i 2022

entreprenørselskaper

XL-BYGG butikker

Kronsteingruppen (tidligere SE-gruppen) er den største lokale leverandøren av entreprenørtjenester og byggevarer i Midtre Hålogaland. Vi har over 275 ansatte og omsatte for 910 millioner i 2022. 

Kronsteingruppen eier 5 XL-BYGG butikker, 5 entreprenørselskaper, diverse eiendomsselskaper og planlegger oppstart av en elementfabrikk.

Hovedkontoret vårt ligger på Sortland, med datterselskaper i Harstad, Hadsel, Øksnes, Kvæfjord og Tjeldsund.

 

Bli med Rolf i Kai og Anlegg Entreprenør på jobb!

Bli med Rolf i Kai og Anlegg Entreprenør på jobb!

Rolf Kristian Pedersen er anleggsleder og medeier i Kai og Anlegg entreprenør, og har hele 49 års erfaring fra byggebransjen med seg på jobben hver dag. Onsdag 7. februar monterte gjengen i Kai og Anlegg nye ladetårn for elektrisk fergeforbindelse mellom Lødingen og...

Sikter mot Vesterålens første BREEAM In-Use bygg

Sikter mot Vesterålens første BREEAM In-Use bygg

Når vi pusser opp våre kontorlokaler i 2. etasje i Markveien 18 på Sortland er det med fullt fokus på bærekraft. – Målet i prosjektet er høy grad av gjenbruk samt redusert energiforbruk og miljøbelastning, sier Finansdirektør Kristian Eilertsen. Internasjonal...

Kronsteingruppen publiserer vår første bærekraftsrapport!

Kronsteingruppen publiserer vår første bærekraftsrapport!

Kronsteingruppen tar konkrete grep for å bli grønnere. – Vi ønsker å ta vår del av ansvaret, og ta en aktiv rolle i det grønne skiftet, sier administrerende direktør Torgeir Arntsen. Med god hjelp fra BDO er vi kommet godt i gang med arbeidet, og publiserer nå vår...