Entreprenørtjenester og byggevarer i Midtre Hålogaland

ansatte i konsernet

MNOK omsetning i 2022

entreprenørselskaper

XL-BYGG butikker

Kronsteingruppen (tidligere SE-gruppen) er den største lokale leverandøren av entreprenørtjenester og byggevarer i Midtre Hålogaland. Vi har over 275 ansatte og omsatte for 910 millioner i 2022. 

Kronsteingruppen eier 5 XL-BYGG butikker, 5 entreprenørselskaper, diverse eiendomsselskaper og planlegger oppstart av en elementfabrikk.

Hovedkontoret vårt ligger på Sortland, med datterselskaper i Harstad, Hadsel, Øksnes, Kvæfjord og Tjeldsund.

 

Sikter mot Vesterålens første BREEAM In-Use bygg

Sikter mot Vesterålens første BREEAM In-Use bygg

Når vi pusser opp våre kontorlokaler i 2. etasje i Markveien 18 på Sortland er det med fullt fokus på bærekraft. – Målet i prosjektet er høy grad av gjenbruk samt redusert energiforbruk og miljøbelastning, sier Finansdirektør Kristian Eilertsen. Internasjonal...

Kronsteingruppen publiserer vår første bærekraftsrapport!

Kronsteingruppen publiserer vår første bærekraftsrapport!

Kronsteingruppen tar konkrete grep for å bli grønnere. – Vi ønsker å ta vår del av ansvaret, og ta en aktiv rolle i det grønne skiftet, sier administrerende direktør Torgeir Arntsen. Med god hjelp fra BDO er vi kommet godt i gang med arbeidet, og publiserer nå vår...

Hils på Aase, Kronsteingruppens nye HMS og KS ansvarlig!

Hils på Aase, Kronsteingruppens nye HMS og KS ansvarlig!

Aase Øverland er nyansatt HMS/KS ansvarlig i Kronsteingruppen, og hadde sin første arbeidsdag hos oss tirsdag 2.mai 2023. Hun har allerede kommet godt i gang i sin nye jobb, og gleder seg spesielt over å kunne bidra til god HMS-kultur, interne prosesser som er...